Semestar: 8
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Razumije na koji način kompanije koriste tehnologiju i informacione sisteme da uvećaju profitabilnost Prepoznaje značaj pojedinih katergorija informacionih sistema za potrebe planiranja, organizacije i kontrole Razumije potrebu integracije informacionih sistema i platformi za elektronsko poslovanje Riješava dileme sa kojima se suočavaju kompanije prilikom Web nastupa Koristi metodologije za ocjenu kvaliteta upravljačkih informacionih sistema Koristi napredne alate za potrebe menadžmenta

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IVANA IVANOVIĆ2x1
2S+2P
BILJANA RONDOVIĆ2x1
2S+2P

Obavještenje o terminu polaganja praktičnog dijela ispita

Link za pristup časovima - 15.03.2021

Link za pristup časovima - 08.03.2021

Predavanja - 01.03.2021

Link za pristup predavanjima 22.2.2021

avgustovski rok - 31.08.2021 12:03