Semestar: 8
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NIKOLA MIŠNIĆ2x1
1S+4P
SAŠA VUJOŠEVIĆ2x1
1S+4P

Termin završnog ispita

Link za cas prezentacija

Termin prezentacija seminarskih radova

Termin popravnog kolokvijuma

Rezultati kolokvijuma

Napomena: Termin kolokvijuma