TEHNOLOGIJA I INOVACIJE


Semestar: 8
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NIKOLA MIŠNIĆ2x1
1S+4P
SAŠA VUJOŠEVIĆ2x1
1S+4P