RAČUNOVODSTVO FINANSIJSKIH INSTITUCIJA


Semestar: 8
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku kursa, studenti će moći da: 1. Definišu finansijsko tržište,institucije i instrumente 2. Definišu banke i objasne bankarsko poslovanje 3. Objasne rizik i osiguranje kao oblik upravljanja rizikom 4. Protumače specifičnosti bankarskog raćunovodstva 5. Protumače specifičnosti racunovodstva osiguravajućih kompanija 6. Primijene računovodstvene tehnike u bankarstvu i osiguranju

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILIJANA NOVOVIĆ-BURIĆ2x1
1S+6P
2x1
1S+6P

Nova objava - 13.02.2023 21:18

Septembarski rok

zavrsni ispit

Popravni kolokvijumi

Drugi kolokvijum

Rezultati prvog kolokvijuma