BANKARSKI MENADŽMENT


Semestar: 1
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SLOBODAN LAKIĆ2x1
2P

Nova objava - 31.01.2022 23:08

Nova objava - 17.09.2021 18:04

Nova objava - 09.09.2021 20:15

Nova objava - 10.06.2021 19:29

Nova objava - 28.05.2021 14:25

Nova objava - 25.05.2021 15:11