MATEMATIČKA EKONOMIJA


Semestar: 2
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog kursa student će moći da: 1. Koristi i objasni osnovne principe, terminologiju, metode i upotrijebljene tehnike; 2. Rješava ekonomske probleme koristeći matematičke metode opisane u okviru kursa.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEMANJA POPOVIĆ2x1
7B+2P
VLADIMIR KAŠĆELAN4x1
7B+2P