MEĐUNARODNE FINANSIJE


Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SUNČICA ROGIĆ2x1
35B+1S+3P
DANIJELA JAĆIMOVIĆ2x1
35B+1S+3P