MENADŽMENT INFORMACIONIH SISTEMA


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Prepoznavanje značaja upravljanja razvojem informacionih sistema (IS) Razumevanje projekta razvoja i implementacije informacionih sistema Prepoznavanje faza projekta, ulaznih I izlaznih elemenata svake faze Rad u konkretnom alatu za upravljanje projektima razvoja IS

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IVANA IVANOVIĆ2x1
22B
BILJANA RONDOVIĆ2x1
22B