MENADŽMENT INFORMACIONIH SISTEMA


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završenog ovog kursa student će biti osposobljen da: Razumije značaj upravljanja razvojem informacionih sistema (IS); Kritički, samostalno i kreativno vodi projekte razvoja i implementacije informacionih sistema; Prepoznaje faze projekta, ulazne I izlazne elemenate svake faze i izabere put ka optimalnom rešenju; Radi u konkretnom alatu za upravljanje projektima razvoja IS.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BILJANA RONDOVIĆ2x1
11B
SUNČICA VUKOVIĆ2x1
11B