ELEKTRONSKO POSLOVANJE U JAVNOJ UPRAVI


Semestar: 3
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VUJICA LAZOVIĆ4x1
1B+1P
2x1
1B+1P