EKONOMIJA ZA MENADŽERE


Semestar: 1
ECTS: 10
Status: Obavezan
Fond: 3++0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku predmeta, student će biti osposobljen da analizira trendove u makroekonomskom okruženju, procijeni mikro efekte fiskalne i monetarne politike, formira racionalna očekivanja na bazi tekuće ekonomske politike, analizira djelovanje makroekonomskih modela u sistemu otvorenog tržišta i primijeni svoje učenje u kontekstu strateškog planiranja investicione aktivnosti u biznisu.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILIVOJE RADOVIĆ3x1
45S+5P

Nova objava - 21.09.2021 09:58

Nova objava - 29.01.2021 08:39

Nova objava - 14.01.2021 10:37

Nova objava - 22.12.2020 08:35

Nova objava - 09.12.2020 18:35

Rezultati popravnog ispita

Nova objava - 09.11.2017 20:03