FINANSIRANJE JAVNOG SEKTORA


Semestar: 2
ECTS: 7.5
Status: Izborni
Fond: 3++0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DANIJELA JAĆIMOVIĆ3x1
14S+4P