FINANSIRANJE JAVNOG SEKTORA


Semestar: 2
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 4+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon polaganja ispita, student će naučiti da: - objasni osnove poreske teorije, klasifikuje i uporedi karakteristike poreza; - razumije ciljeve, principe i efekte oporezivanja; - analizira način oporezivanja dohotka fizičkih lica i dobiti pravnih lica; - formuliše politiku oporezivanja potrošnje i imovine; - zaključuje o važnosti, razvoju i karakteristikama doprinosa, posebno doprinosa za socijalno osiguranje.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DAMIR ŠEHOVIĆ4x1
8B