EKONOMSKE INTEGRACIJE


Semestar: 1
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NIKOLA MILOVIĆ