Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Studenti će biti osposobljeni da razumiju aktivnosti i elemente poslovnih informacionih sistema; 2. Studenti će biti osposobljeni da objasne uticaj i značaj poslovnih informacionih sistema u procesima planiranja, kontrole i upravljanja u preduzeću; 3. Studenti će biti upoznati sa osnovnim metodama i tehnikama planiranja, dizajna, projektovanja, implementacije i održavanja informacionih sistema; 4. Studenti će moći da naprave specifikaciju korisničkih zahteva poslovnog informacionog sistema, kao i da utvrde kakvo je trenutno, a kakvo željeno stanje IS; 5. Studenti će biti obučeni da planiraju potrebe po pitanju informacionih tehnologija u skladu sa poslovnim planovima preduzeća, ali i da formulišu poslovne planove na bazi raspoložive informacione tehnologije.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
STEVAN ĐURIĆ2x1
35B+30S+20P
VUJICA LAZOVIĆ1x1
35B+30S+20P
BILJANA RONDOVIĆ1x1
35B+30S+20P

Vježbe - 03.11.2021 18:38

Časovi vježbi - 13.10.2021 20:04

Temni polaganja - 30.08.2021 11:09

Rezultati nakon završnog ispita

Nova objava - 18.01.2021 10:45

Online aktivnost