UPRAVLJAČKI IS


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGANA ĆIROVIĆ2x1
45B+18S+21P
BILJANA RONDOVIĆ2x1
45B+18S+21P