POSLOVNO ODLUČIVANJE


Semestar: 4
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IVANA IVANOVIĆ2x1
59B+12S+42P
ZDENKA DRAGAŠEVIĆ2x1
59B+12S+42P

Nova objava - 29.06.2022 15:10

Termin polaganja završnog ispita

Termin polaganja popravnog kolokvijuma

Termin polaganja kolokvijuma

Termin polaganja ispita

Nova objava - 04.04.2022 11:51