ELEKTRONSKO POSLOVANJE


Semestar: 4
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IVANA IVANOVIĆ2x1
69B+22S+17P
BILJANA RONDOVIĆ2x1
69B+22S+17P