ELEKTRONSKO POSLOVANJE


Semestar: 4
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Razumije značaj tehnologija za elektronsko poslovanje u digitalnoj ekonomiji Poznaje teorijske osnove elektronskog poslovanja Upotrebljava teorijska znanja za planiranje nastupa kompanija u elektronskom okruženju Umije da napravi lične i poslovne Web prezentacije Razumije problematiku sigurnosti elektronskih transakcija Umije da napravi razliku između različitih modela e-biznisa i prepozna primjerenost primjene u različitim vrstama djelatnosti Ispituje ekonomsku isplativost različitih obrazaca elektronskog poslovanja

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IVANA IVANOVIĆ2x1
60B+21S+8P
BILJANA RONDOVIĆ2x1
60B+21S+8P

Raspored polaganja praktičnog dijela ispita

Obavještenje o terminu polaganja praktičnog dijela ispita

Link za pristup časovima - 19.03.2021

Link za pristup časovima - 12.03.2021

Link za pristup časovima - 05.03.2021

Link za pristup časovima - 26.02.2021