Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILENA KONATAR2x1
50B+16P
MILIVOJE RADOVIĆ2x1
50B+16P

Završni ispit

Naknadno polaganje kolokvijuma

Prijava za završni ispit

Aktivnost - DL

Rezultati popravnog kolokvijuma

Termin popravnog kolokvijuma