Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Studenti će biti osposobljeni da razumiju aktivnosti i elemente poslovnih informacionih sistema; 2. Studenti će biti osposobljeni da objasne uticaj i značaj poslovnih informacionih sistema u procesima planiranja, kontrole i upravljanja u preduzeću; 3. Studenti će biti upoznati sa osnovnim metodama i tehnikama planiranja, dizajna, projektovanja, implementacije i održavanja informacionih sistema; 4. Studenti će moći da naprave specifikaciju korisničkih zahteva poslovnog informacionog sistema, kao i da utvrde kakvo je trenutno, a kakvo željeno stanje IS; 5. Studenti će biti obučeni da planiraju potrebe po pitanju informacionih tehnologija u skladu sa poslovnim planovima preduzeća, ali i da formulišu poslovne planove na bazi raspoložive informacione tehnologije.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IVANA IVANOVIĆ2x1
13B+8S+7P
BILJANA RONDOVIĆ2x1
13B+8S+7P

Dodatni časovi vježbi - 19.11.2021 09:24

Vježbe - 19.10.2021 09:46

konacne ocene - 04.02.2022 15:17

Online konsultacije zakazane za dan 2.02.2022.- 02.02.2022 17:29

Rezultati nakon završnog ispita

Rezultati s poenima za aktivnost