Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+3+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Poslije položenog ispita iz predmeta Biznis statistika, očekuje se da će studenti moći da: • pravilno interpretiraju osnovne pojmove poslovne statistike; • odaberu i primijene mjere deskriptivne statistike u analiziranju biznis situacija; • analiziraju i interpretiraju rezultate dobijene primjenom metoda statističke analize; • analiziraju i interpretiraju rezultate jednostavne linearne regresione analize; planiraju, realizuju i interpretiraju jednostavne istraživačke zadatke u kojima se koriste stečena znanja iz statistike.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BOJAN PEJOVIĆ
TAMARA BACKOVIĆ2x1
40B+15P
2x1
40B+15P

Obavještenje o časovima vježbi za 26.02.2024.

Obavještenje o načinu organizacije prvog predavanja

Rezultati ispita u drugom septembarskom roku

Rezultati ispita u prvom septembarskom roku

Promjena rasporeda predavanja

Predavanja na predmetu Biznis statistika u Bijelom Polju