POSLOVNO ODLUČIVANJE


Semestar: 4
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SVETLANA RAKOČEVIĆ1x1
16B+4S+14P
1x1
16B+4S+14P
ZDENKA DRAGAŠEVIĆ1x1
16B+4S+14P
1x1
16B+4S+14P