ELEKTRONSKO POSLOVANJE


Semestar: 4
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGANA ĆIROVIĆ2x1
16B+4S+10P
SAŠA VUJOŠEVIĆ1x1
16B+4S+10P
BILJANA RONDOVIĆ1x1
16B+4S+10P