MUZIČKI OBLICI III


Semestar: 3
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 1+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANA PERUNOVIĆ-RAŽNATOVIĆ1x1
2B+2S
ALEKSANDAR PERUNOVIĆ1x1
2B+2S