Ražnatović Perunović Ana


Ražnatović Perunović Ana
Šifra: 260198
Prezime i ime: Ražnatović Perunović Ana
Titula: mr
Zvanje: stručni saradnik
Org. jedinica: Muzička akademija
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne1MUZIČKI OBLICI I0 x 01 x 10 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne1SOLFEĐO I0 x 02 x 10 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne1HARMONIJA SA HARMONSKOM ANALIZOM I0 x 01 x 10 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne1KONTRAPUNKT I0 x 01 x 10 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne1SOLFEĐO I0 x 01 x 30 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJASpecijalisticke2HARMONIJA SA HARMONSKOM ANALIZOM II0 x 01 x 10 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne2SOLFEĐO II0 x 02 x 10 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne2HARMONIJA SA HARMONSKOM ANALIZOM II0 x 01 x 10 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne2KONTRAPUNKT II0 x 01 x 10 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne2MUZIČKI OBLICI II0 x 01 x 10 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne2SOLFEĐO II0 x 01 x 30 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne3KONTRAPUNKT III0 x 01 x 10 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne3MUZIČKI OBLICI III0 x 01 x 10 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne3KONTRAPUNKT III0 x 01 x 10 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne3HARMONIJA SA HARMONSKOM ANALIZOM III0 x 01 x 10 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne3SOLFEĐO III0 x 02 x 10 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne3SOLFEĐO III0 x 01 x 30 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne4SOLFEĐO IV0 x 02 x 10 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne4KONTRAPUNKT IV0 x 01 x 10 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne4HARMONIJA SA HARMONSKOM ANALIZOM IV0 x 01 x 10 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne4MUZIČKI OBLICI IV0 x 01 x 10 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne4SOLFEĐO IV0 x 01 x 30 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne5MUZIČKI OBLICI V0 x 00 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne5HARMONIJA SA HARMONSKOM ANALIZOM V0 x 01 x 10 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne5MUZIČKI OBLICI V0 x 01 x 10 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne5SOLFEĐO V0 x 02 x 10 x 0
MAGUDAČKI INSTRUMENTIOsnovne5SOLFEĐO V0 x 01 x 10 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne5SOLFEĐO V0 x 01 x 20 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne5METODIKA NASTAVE SOLFEĐA I0 x 01 x 10 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne6SOLFEĐO VI0 x 02 x 10 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne6MUZIČKI OBLICI VI0 x 01 x 10 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne6HARMONIJA SA HARMONSKOM ANALIZOM VI0 x 01 x 10 x 0
MAGUDAČKI INSTRUMENTIOsnovne6SOLFEĐO VI0 x 01 x 10 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne6SOLFEĐO VI0 x 01 x 20 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne6METODIKA NASTAVE SOLFEĐA II0 x 01 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor