ARANŽIRANJE I


Semestar: 5
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 1+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NINA PEROVIĆ1x1
2B+2S+1P
SENAD GAČEVIĆ1x1
2B+2S+1P