Semestar: 6
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 1+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NINA PEROVIĆ1x1
5B+1S+4P
SENAD GAČEVIĆ1x1
5B+1S+4P