METODIKA STRUČ. TEORI. NASTAVE SA PEDAG. PRAKSOM I


Semestar: 5
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SENAD GAČEVIĆ2x1
1S
1x1
1S