Semestar: 2
ECTS: 13
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VUJADIN KRIVOKAPIĆ2x1
1B

vježbe tokom prekida nastave - 17.03.2020 20:05