Vujadin Krivokapić


Vujadin Krivokapić
Šifra: 260055
Prezime i ime: Vujadin Krivokapić
Titula: mr
Zvanje: vanredni profesor
Org. jedinica: Muzička akademija
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MAGUDAČKI INSTRUMENTISpecijalisticke1VIOLINA I4 x 12 x 10 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne1VIOLINA I2 x 20 x 00 x 0
MAGUDAČKI INSTRUMENTISpecijalisticke1METODIKA NASTAVE GUDAČKIH INSTRUMENATA I1 x 11 x 10 x 0
MAGUDAČKI INSTRUMENTIMagistarske1METODIKA NASTAVE GUDAČKIH INSTRUMENATA I1 x 11 x 10 x 0
MAGUDAČKI INSTRUMENTISpecijalisticke2VIOLINA II4 x 12 x 10 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne2VIOLINA II2 x 20 x 00 x 0
MAGUDAČKI INSTRUMENTISpecijalisticke2METODIKA NASTAVE GUDAČKIH INSTRUMENATA II1 x 11 x 10 x 0
MAGUDAČKI INSTRUMENTIMagistarske2METODIKA NASTAVE GUDAČKIH INSTRUMENATA II1 x 11 x 10 x 0
MAGUDAČKI INSTRUMENTIOsnovne3VIOLINA III0 x 00 x 00 x 0
MAGUDAČKI INSTRUMENTIMagistarske4VIOLINA IV0 x 00 x 00 x 0
MAGUDAČKI INSTRUMENTIOsnovne4VIOLINA IV0 x 00 x 00 x 0
MAGUDAČKI INSTRUMENTIOsnovne5VIOLINA V0 x 00 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne5VIOLINA 52 x 30 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne5KONCERTNA PRAKSA I0 x 02 x 30 x 0
MAGUDAČKI INSTRUMENTIOsnovne6VIOLINA VI0 x 00 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne6VIOLINA 62 x 30 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne6VIOLINA VI0 x 00 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne6KONCERTNA PRAKSA II0 x 02 x 30 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije