Vujadin Krivokapić


Vujadin Krivokapić
Šifra: 260055
Prezime i ime: Vujadin Krivokapić
Titula: mr
Zvanje: vanredni profesor
Org. jedinica: Muzička akademija
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIMaster1VIOLINA I2 x 20 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne1VIOLINA I2 x 30 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIMaster2VIOLINA II2 x 20 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne2VIOLINA II2 x 30 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne3VIOLINA III2 x 20 x 00 x 0
MAGUDAČKI INSTRUMENTIOsnovne3VIOLINA III0 x 00 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne4VIOLINA IV2 x 20 x 00 x 0
MAGUDAČKI INSTRUMENTIOsnovne4VIOLINA IV0 x 00 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne5KONCERTNA PRAKSA I0 x 02 x 10 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne6KONCERTNA PRAKSA II0 x 02 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije