Mikhail Bereznitsky

Mikhail Bereznitsky

docent | Muzička akademija | honorarno

  docent Mikhail Bereznjicki MihailBereznjicki je jedan on najbriljantnijihviolistadanašnjice. RodionŠčedrin   MihailBereznjickiposjedujepredivanzvuk, virtuoznutehniku, zuzetnuinterpretacijuidubokuvid u idejukompozitora. Vladimir Krajnjev   Mihail BEREZNJICKI je pomišljenjumnogihpoznatihmuzičara,...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIMaster1VIOLA I2 x 10 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIMaster2VIOLA II2 x 10 x 00 x 0
MAGUDAČKI INSTRUMENTIMagistarske3VIOLA III4 x 12 x 10 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne3VIOLA III2 x 30 x 00 x 0
MAGUDAČKI INSTRUMENTIMagistarske4VIOLA IV4 x 12 x 10 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne4VIOLA IV2 x 30 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne5VIOLA 52 x 10 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne5KONCERTNA PRAKSA I0 x 00 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne6VIOLA 62 x 10 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne6KONCERTNA PRAKSA II0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave