Semestar: 4
ECTS: 11
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VLADIMIR DOMAZETOVIĆ2x2
2B
BOJAN MARTINOVIĆ1x2
1B