ISTRAŽIVANJE U CRTEŽU MA II


Semestar: 2
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANKA BURIĆ
DRAŠKO DRAGAŠ
JOVO PETRIČEVIĆ