SAVREMENE SKULPTURSKE FORME MA I


Semestar: 1
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IVANA RADOVANOVIĆ1x2
10B
NENAD ŠOŠKIĆ2x1
10B