SAVREMENE SKULPTURSKE FORME MA II


Semestar: 2
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Test

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IVANA RADOVANOVIĆ1x1
6B
NENAD ŠOŠKIĆ2x1
6B