ISTRAŽIVANJE U CRTEŽU MA II


Semestar: 2
ECTS: 3
Status: Izborni
Fond: 2+1+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JOVO PETRIČEVIĆ1x1
ANKA BURIĆ2x1