Semestar: 1
ECTS: 9
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IVANA VUJOŠEVIĆ2x1
10B
ADELA ZEJNILOVIĆ2x1
10B