Semestar: 1
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANKA WILFORD1x1
41B
ALEKSANDRA NIKČEVIĆ BATRIĆEVIĆ2x1
41B