Semestar: 5
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku predmeta, student će biti osposobljen da: 1. Prepoznaje crtež kao samostalnu likovnu disciplinu i osnovu svakog likovnog djela. 2. Eksperimentiše sa malim i velikim formatom, organizuje kompoziciju. 3. Stvara – crta po prirodi, fokusiran na analizu i studiranje motiva (ljudska figura). 4. Istražuje u toku crtanja, linijom (egzekucijom) sa ili bez gesta, uspostavlja individualni stvaralački sistem, razvija svoj senzibilitet a ideji – crtežu da je svoj lični pečat i identifikacioni kod.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAŠKO DRAGAŠ2x2
31B
1x2
31B