Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku predmeta, student će biti osposobljen da: 1. Poznaje osobenosti klasičnih vajarskih materijala kamena, metala, voska i savremenih materijala betona i sintetskih smola - poliestera (sastav, osobine, vrste, načini primjene, alati za rad). 2. Istražuje izražajne mogućnosti i senzibilitete različitih tehnika rada u klasičnim i savremenim vajarskim materijalima ( klesanje, brušenje, poliranje, rezanje, kovanje, varenje, lemljenje, livenje, bojenje, patiniranje i dr.) i primjenjuje ih u sopstvenom kreativnom procesu. 3. Kombinuje stečena znanja i praktična iskustva iz nastave sa samostalnim istraživanjima i eksperimentima, i prezentuje u obliku likovno-tehnološkog eseja (tekst, fotodokumentacija, upotreba literature i internet izvora). 4. Razvija svijest o cjelovitosti procesa nastanka umjetničkog djela i odgovornost za njegovo trajanje.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ŽELJKO RELJIĆ2x1
10B
2x1
10B

obavjestenje Vajarska tehnologija II