Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku predmeta, student će biti osposobljen da: 1. Izgradi plošnu konstrukciju reljefa I konstrukciju za skulpturu od žice. 2. Primjenjuje klesarske vještine u građenju skulpture procesom oduzimanja drveta. 3. Rekonstruiše proces nastajanja zadate vježbe. 4. Rezimira process nastajanja skulpture u drvetu, metalu I kamenu.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija