Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku predmeta, student će biti osposobljen da: 1. Izgradi studijsku skicu za realizaciju skulpture u kamenu 2. Kopira procesom punktiranja skulpturu u kamenu. 3. Formira kompoziciju sastavljenu od oblika različitih formata u kamenu 4. Prikaze metodološki proces izrade skulpture u materijalima kamen, drvo I metal.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija