SKULPTURA U MATERIJALU IV


Semestar: 6
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 3+3+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku predmeta, student će biti osposobljen da: 1. Izgradi studijsku skicu za realizaciju skulpture u kamenu 2. Kopira procesom punktiranja skulpturu u kamenu. 3. Formira kompoziciju sastavljenu od oblika različitih formata u kamenu 4. Prikaze metodološki proces izrade skulpture u materijalima kamen, drvo I metal.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ŽELJKO RELJIĆ3x1
5B+1P
3x1
5B+1P