APLIKATIVNI GRAFIČKI SOFTWER I


Semestar: 1
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 0+3+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ADELA ZEJNILOVIĆ3x2
15B