APLIKATIVNI GRAFIČKI SOFTWER II


Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: +3+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ZDRAVKO DELIBAŠIĆ3x1
15B