Semestar: 4
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku predmeta, student će biti osposobljen da: 1. Razumije međusobnu uslovljenost elemenata dizajna, strukture, sadržaja i tehnologije u procesu oblikovanja plakata i znaka. 2. Organizuje grafičke i tipografske elemente plakata i oglasa u skladu sa informativnom i vizulenom hijerahijom. 3. Razumije osnovne principe total dizajna. 4. Razumije i primjenjuje osnovne principe grafičkih standarda vizulenog identiteta.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MAŠA MUŠIKIĆ2x1
13B+1S
ADELA ZEJNILOVIĆ2x1
13B+1S

ZOOM nastava GRAFIČKE KOMUNIKACIJE II

ZOOM nastava GRAFIČKE KOMUNIKACIJE II