Semestar: 3
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DOBRILA VLAHOVIĆ2x1
8B