METODE ISTRAŽIVANJA I DOKUMENTOVANJA U KONZERVACIJI I RESTAURACIJI


Semestar: 4
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DANIELA KOROLIJA CRKVENJAKOV2x1
7B