KONZERVACIJA I RESTAURACIJA DRVETA, PAPIRA, PERGAMENTA I TEKSTILA I


Semestar: 4
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 2+4+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANA ABRAMOVIĆ ORLANDIĆ4x1
2B
SANJA SERHATLIĆ2x1
2B