KONZERVACIJA I RESTAURACIJA ZIDNE SLIKE I MOZAIKA I


Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+4+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
LIDIJA MARTINOVIĆ4x1
4B
MILICA KOTUR2x1
4B