KONZERVACIJA I RESTAURACIJA METALA, KAMENA, KERAMIKE I STAKLA I


Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+4+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SINIŠA BIZJAK2x1
4B
VASILIJA JOVANOVIĆ4x1
4B