Semestar: 6
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završenog kursa student će moći da: Koristi tehniku svjetlosne mikroskopije. Razlikuje tipove ćelija, kao i biljna i životinjska tkiva. Razlikuje tipove kao i primarnu i sekundarnu građu stabla. Determiniše bakterije, gljive ili pak insekte koji izazivaju oštećenja na materijalima od papira, drveta, tkanine, metala, keramike.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SLAĐANA KRIVOKAPIĆ2x1
8B
2x1
8B