KONZERVACIJA I RESTAURACIJA METALA, KAMENA, KERAMIKE I STAKLA II


Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+3+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SINIŠA BIZJAK2x1
4B
VASILIJA JOVANOVIĆ3x1
4B